Phạm Phước Nghĩa

Để nghe nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được nhạc, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

HOA ĐĂNG
 

Nhạc : Phạm Phước Nghĩa

Thơ : Hiếu Vinh

Ḥa âm phối khí : Hoàng Anh

Ca sĩ : Phan Thu

 

 

 

                                           Ảnh Thái Phiên

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net