Phạm Phước Nghĩa

 

 

 

NHẠC

 

BÀ ƠI

 

CON ĐƯỜNG XƯA

 

C̉N G̀ ĐÂY EM

 

DẤU TRĂNG XƯA

 

GỬI LẠI CẦN THƠ

 

HẠNH NGUYỆN QUAN THẾ ÂM

 

HOA ĐĂNG

 

HƯƠNG SEN

 

KHI T̀NH VỘI XA

 

KINH CHIỀU

 

KƯ ỨC XANH RÊU

 

LỜI MỜI TỪ MIỀN ĐÔNG

 

MỐI T̀NH SƠN NỮ

 

NGẤN LỆ MẶT TRỜI

 

NGƯỜI KHÁCH LẠ

 

NHỚ HƯƠNG GIANG (2014)

 

NHỚ MẸ CHIỀU XUÂN

 

PHÚT GIAO THỪA

 

SƯƠNG RƠI CUỘC T̀NH

 

THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

 

T̀NH CA NAM GIANG

 

TRĂNG BẠC CHIỀU

 

VẦNG TRĂNG CHIÊM BAO

 

 

HỘI HỌA

 

SẮC ĐÊM HUẾ

 

 

 

art2all.net