THẢO HỒ

 

Cảm Xuân

 

 

Thơ : Nguyễn Hoàn Nguyên

Nhạc : Thảo Hồ

Ḥa âm : Sài G̣n thứ 7

Tiếng hát : Phương Thủy

 

 

 

~~oOo~~

 

 

~~oOo~~

 

Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên

 

Chiều Ɖông
 

Ngơ sau cổng trước chiều hôm
B́nh sinh đảo lộn giữa hồn trắng mây
Tuyết in vóc mẹ hao gầy
Gió nam phương giục rừng cây đổi mùa

 

 

Cảm Xuân


Treo cao áo mộng giữa ngày
Mở tung cửa ngắm cơi ngoài mênh mông
Chiều xua cây ngă về không
Em ơi trời đất một ḷng hay chưa

 

 

Ɖón Xuân


Mùa đông em hái cành đào
Ɖem trời với đất cặm vào hư không
Giữa pḥng ấm một nhành bông
Giữa ḷng em ấm một ṿng tử sinh

 

 

Hoa

 

Cành mai hội ngộ xuân th́
Ɖóa hoa thiên nữ điểm y thêu thùa
Áo xiêm loáng thoáng vườn chùa
Chiều lên khí tượng chuyển mùa đó em

Thắp đèn ngắm nhánh lan đêm
Thắp kinh ngắm ư bên thềm vô minh
Lung linh mười ngón tay xinh
Vén sương chạm đóa hoa quỳnh tinh khôi

Bên đường xuân lại về ngôi
Mai vàng hé nụ đất trời như nhiên
Chùa xưa giờ chẳng c̣n thiêng?
Sao em vội bước xuống miền phồn hoa?

Nguyễn Hoàn Nguyên
 

 

 

 

art2all.net