THẢO HỒ

 

 

SI GN ƠI

 

Nhạc v lời : Thảo Hồ

Tiếng ht : Sao Mai

Ha m : Si Gn Thứ 7

 

 

 

art2all.net