THẢO HỒ


 

XUÂN HOAN CA

 

Sáng tác Thảo Hồ

Ḥa âm Sài g̣n Thứ 7

Phương Thủy - Bích Ngọc - Nhất Chi Mai -

Lệ Tuyền - Tuyết Nhung - Tâm Trần - Bạch Yến .

 

 

 

 


art2all.net