thảo nguyn

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc trn a2a
Khng nghe được, xin nhấn  vo đy  để tải về

hoặc vo tựa đề để xem Youtube do Ph Đon thực hiện :

 

THNG GING, MA XUN CN ST LẠI

 

Nhạc : Thảo Nguyn

Thơ : L thị Kim

Tiếng ht : Chu Thy Dương

 

~~o))((o~~

 

 

 

THNG GING MA XUN CN ST LẠI

Thng Ging
Ma Xun cn st lại
Những nụ hoa trn bp tay gầy
Thng Ging
Ma Xun cn st lại
Những nụ hn trn tc em bay

Thng Ging
Tnh đong đầy nỗi nhớ
Người cn đy m ngỡ đu xa

Thng Ging
Kề vai kề đi m
Tưởng cn xa xa qu vng tay

Anh tặng em ma vui
Chồi lộc reo trn ngn cnh biếc
Bp non tch mầm mủm mỉm
Khi ta thầm hiểu thấu lng nhau

Thng Ging
Ma Xun cn st lại
Tnh đầy tay d vc dng hao gầy

Thng Ging
Nụ hn cn st lại
Nụ hn thơm cng nỗi nhớ đong đầy

L thị Kim ( Xun 1991)

 

 

 

 

art2all.net