Nguyễn Thiện Lư


 

CD Tạ ơn đời

 

 

1. Lời mở đầu

2. Viễn phố  ( Hoàng Thông )

3. Nhân sinh  ( Ngọc Thanh )

4. Mùa thu và cô gái miền nam  ( Hoàng Vân )

5. Môi em đă ngủ bên trời  ( Ngọc Diễm )

6. Chừng ấy đủ  ( Hoàng Thông )

7. T́nh đất  ( Đỗ Quảng / Ngọc Thanh )

8. Hoàng Sa vẫn nhớ

9. Đêm buồn uống rượự một ḿnh  ( Hoa Văn )

10. Mưa bên kia sông  ( Ngọc Diễm )

11. Ta về  ( Tô Thùy Yên / Hoàng Vân )

12. Trăng và tôi  ( Trần Thu Miên / Ngọc Thanh)

13. Tạ ơn đời  ( Hoa Văn / Hợp ca )

14. Gịng nhạc nối tiếp

 

 

 

 

art2all.net