Thiện L

CD Mưa bn kia sng


1. Lời mở đầu

2. Dng xun

3. Sầu my

4. Mưa bn kia sng

5. Hạt ct bm gt chn em

6. Mi em đ ngủ bn trời

7. Nụ buồn vương trn mi

8. Nhớ về Đ Nẵng

9. Viễn phố

10. Tnh đất

11. Em đi bỏ lại nụ cười

12. Ma thu v c gi miền nam

13. Mừng em thm một tuổi đời

14. Lời cuối


~~o0o~~

 

Thiện L
 

CD Tạ ơn đời

 

 

1. Lời mở đầu

2. Viễn phố

3. Nhn sinh

4. Ma thu v c gi miền nam

5. Mi em đ ngủ bn trời

6. Chừng ấy đủ

7. Tnh đất

8. Hong Sa vẫn nhớ

9. Đm buồn uống rượu

10. Mưa bn kia sng

11. Ta về

12. Trăng v ti

13. Tạ ơn đời

14. Ging nhạc nối tiếp

 

 

 

 

ART2ALL.NET