Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

 

LỜI CỦA MƯA
 

Tùng Nguyên

Tango / 102

Mưa rơi rả rich tuôn hạt nhỏ
Dặm trường gian khó, mưa dội mát cơn nắng chang
Mưa châm ḍng nước ḷng sông cạn
Giọt mưa chia sớt mạch non ngàn

Mưa luôn nhảy múa trên ngọn cỏ
Cuộc trầm luân đó, mưa gội xóa tan vết tro
Mưa đan lời ca ḥa tiếng đồng
Hạt mưa tí tách nụ than hồng

Rồi, một ngày lời mưa thầm trách
Tiết hạnh đá xanh v́ đâu in dấu rêu phong
Mưa mong đưa t́nh về gối mộng
Đợi chờ t́nh thấm mưa trong

Mưa mang nguyện ước như ḷng mẹ
Ḍng đời tầm tă nuôi mầm lá xanh héo gầy
Mưa thâm t́nh chan lên luống cày
Nào ai có thấu t́nh mưa đầy.


(1980)


~~oOo~~

 

LỜI CỦA MƯA

 

Nhạc và lời: Tùng Nguyên

Ḥa âm: Paul Việt

Tiếng hát: Thanh Chi

PPS: Hiền Sĩ

 

 

 

~~oOo~~

LỜI CỦA MƯA

Ḥa Tấu: Tung Nguyen Instrumental Music

H́nh ảnh: Áo Vàng

 

 

 

 

art2all.net