Tùng Nguyên & Áo Vàng

 

NGƯỜI VỀ PHỐ XƯA

 

Cảm tác theo cuốn tiểu thuyết Đổi Đời (2011)
tŕnh bày song ca Áo Vàng - Tùng Nguyên

 

 

 

 

Người Về Phố Xưa

Cảm tác theo tiểu thuyết Đổi Đời, 2011


Bossa / 98                                      nhạc và lời: Tùng Nguyên

 

Duo : Bb - lyric script

 

ALTO =>
Người về hôm nao hoàng hôn vừa xuống
Ḍng đời cô liêu, phồn hoa lạnh vắng
Vội vàng trôi nhanh chiều mưa, ngày nắng
Ḷng trần ai đây gửi gắm tâm đầu

 

TENOR =>

Người về canh thâu màn đêm ngơ sâu
Đèn vàng xanh xao rọi thêm nỗi đau
 

ALTO =>

Nhạt mờ chân qua hờ hững tiếng chào
Chờ ǵ mai sau, phố sẽ quên sầu
 

TENOR =>

Người về hôm nao vực sâu, gió gào
Người t́m ai đâu mà như khát khao
Người về ngơ ngác cơi nào t́m nhau
 

ALTO =>

Người dừng chân đây nhà xưa chẳng thấy
Giọt lệ rưng rưng trào tuôn ngày ấy
Dấu t́nh xuân xanh hun hút đêm dài
 

TENOR + ALTO =>

Người về hoang sơ, phồn hoa đổ nát
Lạc loài chơi vơi giữa nơi băo táp
T́m ǵ nơi đây, lau gịng nước mắt
Lặng lờ lá khô rơi rắc bùn lầy
 

Bùn lầy… biến thay… ngọc ngà… phố xưa !...

Montreal vào Hạ, 2019 

art2all.net