Tng Nguyn & o Vng

 

RA ĐI KHI TRỜI CHƯA LẠNH

 

Thơ: Tấn Dương

Hợp soạn ca khc v ha m: Tng Nguyn
Tấn Dương trnh by

PPS o Vng

Tung Nguyen Musical Recording 2022

 

 


RA ĐI KHI TRỜI CHƯA LẠNH

Thơ L Tấn Dương

Hợp soạn ca khc Tng Nguyn
Nguyn tc Hnh Ty Bắc

Slow swing / 78

(Am)
Thng Tư gợi nhớ tn chinh chiến
Ngựa đ la đn, chim đ bay
Đất đ nhớ thương mi ru cũ
C biết đm về, tận cng đắng cay

Em, người thục nữ hồng m phấn
Đừng ngại đm di, cơn tỉnh, say
Hy tiếp gim ta, n chuyện cũ
Chuyện sa trường, da ngựa bọc thy


(A)
Chuyện của sơn h dy qu khứ
Lửa chy tan hoang bốn gc trời
Ta khc miền Nam, thương đất nước
Mu đo, xương trắng, bạn b ơi !

Rời bến qu nh biền biệt xứ
Bao năm qua qun tiếng Mẹ cười
Tim ta nhỏ xuống mu huyết lệ
Giải nỗi oan khin một kiếp người


(Am)
Đm lạnh, canh di, sầu quan ải
Chưa cạn hồ trường đ ngất say
Năm xưa gy kiếm, rời chiến m
Chớp bể mưa nguồn, phận rủi may

Ra đi thuở ấy trời chưa lạnh
Ty Bắc giờ đy tuyết gi bay

 

Ma đng xứ tuyết, 2022

 


 

art2all.net