Nguyễn Văn Thơ

HOA BƯỚM SN TRƯỜNG

Thơ: Khc Giang

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Tiếng ht: Lệ Tuyền

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll2CWCa8NRc

 


 

 

art2all.net