Nguyễn Văn Thơ

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về:

LẶNG LẼ T̀NH ĐI

Thơ: Yên Dạ Thảo

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Ḥa: âm Phan Thanh

Tiếng hát: Kiều Lệ

 

https://www.youtube.com/watch?v=7vlcu4tq2NU


 

 

art2all.net