Nguyễn Văn Thơ

 

MƠ XUÂN

Thơ: Yên Dạ Thảo

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Ḥa âm: Phan Thanh Hùng

Tiếng hát: Kim Lệ

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9-KmYU_kbE

 


 

 

art2all.net