Nguyễn Văn Thơ

 

BIẾT NGƯỜI CN NHỚ HAY QUN
 

Thơ: Tuyền Linh

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Tiếng ht: Quỳnh Lan

 

 

 

Vng bay nhuộm nẻo t dương

Hồn ta xc l ngập đường chiều Thu

Chờ Người vng giấc chim bao

Lng tơ tnh mi xanh xao nỗi niềm

Biết Người cn nhớ hay qun

M nghe k ức chng chnh dng thơ

Hồn Thu my phủ sương mờ

Hồn ta chừ cũng bơ vơ ci người

 

 

 

Trang Nguyễn Văn Thơ
art2all.net