Nguyễn Văn Thơ


BIẾT NGƯỜI CN NHỚ HAY QUN 

 

Thơ: Tuyền Linh

Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ca sĩ: Minh Xun

 

 

Vng bay nhuộm nẻo t dương
Hồn ta xc l ngập đường chiều Thu
Chờ Người vng giấc chim bao
Lng tơ tnh mi xanh xao nỗi niềm
Biết Người cn nhớ hay qun
M nghe k ức chng chnh dng thơ
Hồn Thu my phủ sương mờ
Hồn ta chừ cũng bơ vơ ci người
 

 

art2all.net