Nguyễn Văn Thơ

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc.

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để  tải về

 

CHIẾC L

 

hoặc xem Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=kv59lbFHFfE

 

Thơ: Trầm Hương Ptt
Phổ nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Lệ Tuyền

 


 

 

 

art2all.net