NGUYỄN VĂN THƠ

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy:

Chuyển bng

Thơ: Song Vinh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trnh by: Quốc Cường

 


Nẻo về đếm mi năm đi
Hoi con phố chật thầm th tiếng yu
Vụng về tuổi xế c liu
Đường trơn bước vội trợt nhiều đớn đau
Em thương trao mối yu đầu
Cảm ơn từ nỗi tim mu mu xưa
Buổi chiều chuyển mi chưa mưa
Chạm tay ủ rũ lệ xưa tm về
Em thường khc ướt cơn m
Ti hoang mang dệt cu thề phi phai
Dừng chn qun nhớ thở di
Th ra phố chật ci ngy ngủ yn
Hai mươi năm tưởng ấm m
Ai chừng mẫu mực gọi đm thay ngy
Chợt mưa lấp tiếng thở di
Co ro nu lấy một ngy vụt qua

 

 

Trang Nguyễn Văn Thơ


art2all.net