Nguyễn Văn Thơ

 

HƯƠNG C PH

 

Thơ: Trầm Hương
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Nguyn Trường

 

 

 

 

 

art2all.net