Nguyễn Văn Thơ

 

HƯƠNG DẦU DỪA

 

 

Thơ: Phong Tm
Phổ nhạc: Bắc Sơn
Ha m: Tuyền Linh
Ca sĩ: Bạch Lan

 

 

 

art2all.net