Ră rời...hư, thực...thực, hư...

 

Không em như thể ngày chưa là ngày

Không em con bướm buồn bay

Con chim buồn hót, con tằm buồn ăn

Không em ngày thể như đêm

Hạt sương ngủ thiếp bên thềm lạnh căm

Đường về bóng lẻ trăng khuya

Chiếu chăn lạnh ngắt, bốn bề cú kêu

T́nh chừ rồi cũng hư không

C̣n đâu một thuở ngóng trông đợi chờ !

Dấu xưa rêu phủ xanh mờ

Vườn xưa hoa lá ngẩn ngơ hao gầy

C̣n chăng một chút heo may

Mang bao nỗi nhớ rắc đầy lối xưa

Đường t́nh lăng đăng sớm trưa

Cơn mơ dậy sóng chưa vừa hồn đau

Thu tàn...tiếp lại tàn thu...

Em như ngọn gió mịt mù đường bay

Nẻo nào ấm lại t́nh xưa

Xin em chút nắng để vừa ḷng nhau

 

Trăm năm nào có là bao

Không em như thể đời chưa là đời

 

 Tuyền Linh