Nguyễn Văn Thơ

 

L HẬU GIANG

 

Thơ: Đỗ thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Bạch Lan

 

 

 

 

 

 

art2all.net