Nguyễn Văn Thơ

 

MÁI TRƯỜNG NGÀY XƯA


Thơ : Thuận Hào

Nhạc : Nguyễn văn Thơ

Ḥa âm :  Phan Thanh Hùng
Ca sĩ :  Hải Yến

 

 

 

art2all.net