Nguyễn Văn Thơ

 

 

My ph trầm

 

Thơ: Trần Sm

Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Trnh by: Minh Xun

 

  

 

Nghe từ một cht mưa buồn

Hồn ta đ mỏi cnh chuồn vng bay

Xa em từ dạo heo may

Phố xưa rũ nhớ thng ngy m sương

Cn khng cht nắng bn đường

Tịnh yn chờ gi v thường thổi qua

Ph trầm my cũng bay xa

Cn đu cht nắng nhớ t huy xưa

Ci về chm khuất trong mưa

Lnh đnh tiếng ht ngy xưa nhiệm mầu

Em về qun mất ma ngu

Trăm bng quỳnh ngủ cơ cầu trn tay

Chảy đi giọt rượu đắng cay

Vo trong ci nhớ cht my ph trầm

Giong buồn đổ pha m tăm

Chờ mưa v lượng chỗ nằm đu hiu

Nhắn theo trăm cnh chim chiều

Hồn ta sng dựng một triều tương tư...

 

Trần Sm

 

 

Trang Nguyễn Văn Thơ


art2all.net