NGUYỄN VĂN THƠ


 

Một lần là trăm năm

 

Nhạc và lời Nguyễn văn Thơ

 

Tiếng hát Quỳnh Lan

 

 

 

Tiếng hát Kiều Lệ

 

 

 

 

Ră rời...tôi về đây

Nghe hơi Thu lành lạnh

Ôm bao nhiêu là mộng

Rồi cũng vội tan nhanh

 

Em về, em về đâu ?

Hỡi người em Sài G̣n !

Hỡi người em Đà Lạt !

Hỡi người em Paris !

 

Con đường nào em đi ?

Con đường nào em qua ?

Con đường nào chung đôi ?

Con đường nào em về

Về lại cơi xa xăm

Về lại chốn ra đi ?

Em có thấy ǵ không

có thấy ǵ không ?

Hay chỉ là cát bụi

cát bụi phận ta ?

 

Hỡi người t́nh xa xăm

Hỡi hạt bụi sắc không !

Tôi c̣n đó những bức thư t́nh để lại

những bức thư t́nh vàng vơ

không thể nào quên

Hăy đọc giùm tôi,hăy đọc giùm tôi

lời trăn trối sau cùng

Một đời chiêm bao

Một đời mộng mị

Và...xin em đừng bao giờ tự hỏi

 

 

 


Trang Nguyễn Văn Thơ


art2all.net