Nguyễn Văn Thơ

 

MA XUN HY VỌNG

 

Thơ: Đỗ thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ha m: Cao Ngọc Dung
Ca sĩ: Tm Thư

 

 

 

 

 

 

art2all.net