Nguyễn Văn Thơ

 

Phần 3

  CHÂU THỔ NGÀY VỀ

 

Thơ: Thuận Hào

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Ḥa âm: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Nguyên Trường, Lệ Tuyền, Bạch Lan và Duy Long

 


 

 

 

 

art2all.net