Nguyễn Văn Thơ

 

Phần 4

  SÀI G̉N HOÀI HƯƠNG

 

Thơ: Thuận Hào

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Ḥa âm: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Nguyên Trường, Lệ Tuyền

 


 

 

 

 

art2all.net