Nguyễn Văn Thơ

 

NỖI L̉NG CHINH PHỤ

 

 

PHẦN I

 

PHẦN II

 

PHẦN III

 

PHẦN IV

 

PHẦN V

 

 

Thơ: Đỗ thị Minh Giang


Phổ nhạc: Nguyễn Hữu Tân - Nguyễn Văn Thơ
Ḥa âm: Phan Thanh Hùng


Ca sĩ: Lệ Tuyền, Bạch Lan, Minh Trang

          Nguyên Trường, Duy Long, Minh Trực

 

 

 

 

 

art2all.net