Nguyễn Văn Thơ


NƯỚC MẮT SI GN 

 

Nhạc v lời: Nguyễn văn Thơ
Trnh by: Mạnh Hng

Hnh ảnh Si Gn ngy nay

 

 

art2all.net