Nguyễn Văn Thơ

 

RONG CHƠI VÔ THƯỜNG

 

Thơ: Thuận Hào
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ḥa âm: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Nguyên Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net