NGUYỄN VĂN THƠ

 

S ó n g    v ỗ

     

             gởi muôn dặm thuyền quyên

 

Thơ Phạm Ngọc Lư

Nhạc Nguyễn Văn Thơ

Ca sĩ Minh Xuân

 

      

Từ khi mưa nắng đổi thay

Đất trời dị biệt, gió mây bất đồng

Người bờ Tây - ta bờ Đông

Ngồi nghe sóng vỗ... bạc ḍng ngày đêm

 

Giờ này phương ấy nắng lên

Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta

Giờ này phương ấy nắng tà

Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh

Từng đêm biển ngọt dỗ dành

Mỗi ngày tâm sự kết thành muối khô

Từ khi Tư Ngọ khác giờ

Đêm không đồng mộng, đành mơ...mộng ngày

Ḷng ta uống gió mà say

Mà người như bóng khói mây chập chờn

Biển sâu ?

- Ly biệt sâu hơn !

Muôn đời sóng vỗ mỏi ṃn bến không

Mỏi ṃn tiếng sóng nghe chung

Bờ Tây tóc rụng... bờ Đông bạc đầu !

 

1999 

 


art2all.net