Nguyễn Văn Thơ

 

TẠ TỪ

 

Thơ: Thuận Ho
Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Bạch Lan

 

 

 

 

 

art2all.net