Nguyễn Văn Thơ

 

THÁNG CHÍN


Thơ : Tuyền Linh

Nhạc : Nguyễn văn Thơ

Ḥa âm : Nguyễn Ngọc Anh
Ca sĩ : Mạnh Hùng

 

 

 

art2all.net