Nguyễn Văn Thơ

 

 

Thu và Tôi

 

Thơ: Song Vinh

Nhạc: Nguyễn  Thơ

Tiếng hát : Minh Xuân

 

  

 

  

Cuối đông có chút phân kỳ

Chút sầu, chút nhớ, chút ǵ mặn môi

Biết rồi, không phải tại tôi

Tại con phố chật nên người bỏ đi

Đầu xuân, chôn hết biệt ly

Quay lưng tôi chạy cũng v́ cô liêu

Một hôm ngơ ngẩn đường chiều

Tiếng chim lẻ bạn mang nhều xót xa

Hạ ơi, ngày tháng dần qua

Phận tôi xa xứ cũng là vậy thôi

Tưởng rằng người cố giận tôi

Ai dè người cũng như tôi u hoài

Thu nầy, tim đă nguôi ngoai

Ḷng tôi đă nguội, bóng người đă quên

Ngờ đâu chiếc lá bên thềm

Gặp tôi nói khẽ, người đêm nay về

 

 

Song Vinh

 

 

 

Trang Nguyễn Văn Thơ


art2all.net