NGUYỄN VĂN THƠ

 

Tm em

 

Nhạc : Nguyễn Văn Thơ

Thơ : Tuyền Linh
Trnh by: Nhn Nghĩa


 

 

 

 

 

 

 

Tm em trn sng lnh đnh
Hỡi em đang giữa v minh của đời
Xt xa cho hạt bụi rơi
Nửa đời hương phấn bồng bềnh cơn mơ

Đường my sao qu mịt mờ
Ta nghe lạnh buốt một đời ph vn
Lối duyn rồi cũng xa dần
Thong ra đ thấy nắng bn kia đồi

Đường tnh chỉ bấy nhiu thi ?
Ơi, em con nước nghe lời ru xưa:
Trăm năm d phải ngậm ngi
Th xin hẹn ci xa xi vĩnh hằng

Em ngn năm...vẫn ngn năm...
Ta nghe trong gi vẫn ngần hương hoa
Vẫn đi dng lệ sương sa
Vẫn nguyn bi tc đui g lơn tơn
Vẫn m cặp sch đến trường
Vẫn p trong vở mi hương thuộc bi

Ta xin chỉ bấy nhiu thi
Xoay quanh trong cuộc lun hồi-vẫn em !

Tuyền Linh


 

 

Trang Nguyễn Văn Thơ


art2all.net