NGUYỄN VĂN THƠ


 

T ơ   v ư ơ n g

 

Nhạc và lời Nguyễn văn Thơ

Tiếng hát Quỳnh Lan

 

Tiếng hát Kim Khánh

 

 

 

tơ vương

một ḍng suối tóc chảy xiết qua tim

con tim nghe mơ màng...

tơ vương

nụ cười trăng sáng soi lên vườn t́nh

dáng tiên xuống trần

tơ vương

đôi ḍng lệ thắm nhỏ xuống tim côi

chút tim côi bẽ bàng

tơ vương

lời ai thánh thót êm ru ḷng ta

duyên t́nh kiếp nao ?

 

ôi, duyên t́nh nếu có cho nhau

xin cho nhau kiếp này

môi hồng mặn nồng luyến trao

nâng phím dây tơ đồng

ḥa đêm trăng sao

xin những u hoài ngày cũ

ch́m vào trong đêm

sáng soi ngày ấm êm

nắng xuân tràn ḷng ta

mơ ngày đời nở hoa

 

ôi, biết bao là mơ !

vẫn chỉ là mơ thôi


 


 


art2all.net