Nguyễn Văn Thơ

 

Lời tác giả :

 

Bài thơ TRĂNG được ra đời từ một ư t́nh đầy ngang trái nên tôi rất tâm đắc. Chính những trạng thái tâm hồn lung linh đó đă thôi thúc tôi chuyển thành Nhạc với hai phiên bản 1 & 2.

 

Phiên bản 1 do ca sĩ Lệ Tuyền tŕnh bày và phiên bản 2 được danh ca Tâm Thư chuyển tải. Mỗi người đều mang một phong cách diễn đạt khác nhau, nhưng suy cho cùng, chung quy vẫn là:
 

Trăng càng sáng, trời càng hư huyễn
Người đang c̣n, người thực hay hư?

 

~~oOo~~

 

TRĂNG

 

Trời tối ám sao trăng vẫn sáng
Vén màn sương có thấy mắt buồn?
Rưng rưng ḍng lệ sầu tuôn
Trăng ơi có thấy ngọn nguồn trái ngang?

Đêm say giấc sao trăng c̣n thức
Trăng lặng lờ muốn trói buộc ta?
Mắt t́nh lịm ánh trăng ngà
Bỗng dưng ta nhớ chiều tà môi hôn

Trăng cổ độ rực rằm mười sáu
Vén mây xưa thấp thoáng t́nh nương
Vấn vương chi lắm vấn vương…!
Vô liêu tịch mịch sầu thương một đời

Càng trái ngang càng ngời ánh nguyệt
Càng hững hờ càng đậm duy tha
Trăng ơi, có thấu ḷng ta
Chia nhau hơi thở vẫn là… trăm năm

Trăng càng sáng, đêm càng hư huyễn
Người đang c̣n, người thực hay hư?
Trăm năm một nỗi sầu tuôn
Biết ai mà gởi chân ngôn bây giờ..! ?

TUYỀN LINH
2021

 

~~oOo~~

 

TRĂNG

( Phiên bản #1 )

 

Thơ: Tuyền Linh

Nhạc: Nguyễn văn Thơ
Tŕnh bày: Lệ Tuyền

Ḥa âm: Phan Thanh Hùng

 


 

 

art2all.net