Nguyễn Văn Thơ

 

VẦN THƠ TM

 

 

Thơ: Yn Dạ Thảo
Phổ nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ha m: Phan Thanh Hng
Ca sĩ: Trần Lệ


 

 

 

art2all.net