Nguyễn Văn Thơ

 

VỆT TĚNH


Thơ: Tuyền Linh

 Nhạc: Phan Thanh Tůng
Ca sĩ: Khánh Dũng

 

  

art2all.net