art2all.net

 

TƯỞNG NIỆM

NỮ SĨ HOÀNG HƯƠNG TRANG

(1938 - 2020 )

 

 

 

TRANG ĐĂ VỀ TRỜI !!!

Tuệ Nga

 

Từ nay vĩnh biệt không c̣n được nghe tiếng Trang nữa !

Trang ơi ! Trang ơi !

 

TIẾC THƯƠNG KHÔNG VIẾT NÊN LỜI !

NGH̀N THU VĨNH BIỆT !!! NGẬM NGÙI ... TIẾC THƯƠNG !!!

BẠN VỀ CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG

SEN HỒNG BÁT NGÁT ... TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ ...

 

QUÊ HƯƠNG ! ĐẤT PHẬT BẠN VỀ...

BA NGÀN THẾ GIỚI HUYỀN VI NON BỒNG

Ư ĐỜI, SẮC SĂC ! KHÔNG KHÔNG !

NGƯỜI THƠ RŨ ÁO BỤI HỒNG NHẸ TÊNH ...

 

NHỚ NGƯỜI ! NHỚ LẮM ! HOÀNG HƯƠNG TRANG ...

 

Tuệ Nga

 

Oregon, Tháng Tư

Ngày 16 NĂM 2020