Trang ĐẶNG NGỌC ẤN

 

 

MẸ

Nhạc v lời: Đặng Ngọc Ấn

Tranh: Thanh Tr

Trnh by:  Linh n v nhm AQ

 


 

Chiều chiều ra đứng vườn sau

Ng về qu mẹ, ng về qu mẹ

Ruột đau chn chiều

 

Mẹ l hương cau dịu dng trong sương sớm

Mẹ l my che im nắng giữa trưa h

Mẹ l con tim, tnh yu v lẽ sống

Mẹ l ca dao trn sng nước bềnh bồng

 

Mẹ l nhịp vng ơi cho canh khuya

giấc điệp mơ mng

Mẹ l gối chăn chắt chiu

Chỗ ro cho con nằm, chỗ ướt th mẹ lăn

 

Mẹ l nh trăng sng soi lung linh đời con đ

Mẹ l suối trong rất m tắm mt tm hồn con

 

~~oOo~~

 

 

Đặng Ngọc Ấn _ Nhạc

art2all.net