NP phan

 


bước khẽ ma xun

 bước khẽ em ơi, tơ trời rất nhẹ
sương ngập ngừng v nắng xo trn vai
cht mi thắm v mắt cười đu đ
cho ta về thương một nhnh sng di

bước khẽ nh em, gi ma diệu vợi
giọt sầu đng cn vướng bn thềm
bn tay vẫy một mi hương xao xuyến
em ma xun, nn người mi đi tm

bước khẽ em ơi, đi chn gt nhỏ
bước chn vui về với đỉnh yn bnh
bước xa vắng bn lối gầy hoa cỏ
bước lụa l một cht chng chnh

bước khẽ ma xun, em ơi bước khẽ
xun dịu dng v xun sẽ tuỳ duyn
bước khẽ ma xun, em ơi bước nhẹ
xun v cng v xun mi uyn nguyn

NP phan

 

 

art2all.net