NP phan

 


 

giả vờ

giả vờ thắng
giả vờ thua
xót con mắt
khóc cuộc cờ bon chen

giả vờ trắng
giả vờ đen
oằn lưng
gánh lấy nỗi hèn lưu niên

giả vờ tỉnh
giả vờ điên
cái ưu xơ xác
cái phiền liêu xiêu

giả vờ ghét
giả vờ yêu
bén xuân hạ
nên cũng liều thu đông

giả vờ có
giả vờ không
càn khôn lật lọng
không hồng chẳng chuyên

giả vờ nghiệp
giả vờ duyên
ngẫm vô thường
đắm con thuyền tâm cơ

giả vờ nắng
giả vờ mưa
ngẫu nhiên
ta thấy đă thừa một ta

NP phan
 

 

 

art2all.net