PS

 

Hai Nửa Sắc Mu

 

  

Bao nhiu năm ti gặp lại ti

Tri tim qua bao lần đnh tro

Bờ thực hư lng người chao đảo

Tm hướng đi.... D dặt bước chn

 

Ti lọc qua kẽ tay; bnh minh

Tm diệp lục cho ma tri ngọt

Dẫu loi su lm cy vng vọt

Cu thơ tnh chưa a nỗi đau

 

Cuộc đời vẫn hai nửa sắc mu

Ti xin đứng ci phần ở giữa

Biếc trong mắt mu xanh của la

D dưới chn cn ướt vết bn

 

Bao nhiu năm ti gặp lại ti

Ở quanh đy l bến bờ thực

Cu thơ tnh thơ thao thức

Hai sắc mu r sắc: Trắng - đen !

 

 PS 

 

trang PS

art2all.net