PS

 

Mối Tnh Huyền Thoại !Em muốn gọi
mối tnh ny l huyền thoại
Bởi ẩn hiện c v khng
Anh xui dốc, cỏ cy chen lối
Tm về phương em đn vịt lội ven hồ

Mối tnh ny
Tiếng ci xe rầm rập đi qua
G cửa lng em
Bo hiệu những nỗi buồn xa cch
Gh chặt tri tim
Sợ ht vo con tu xa lắc
Sợ một ngy nỗi trống vắng vu vơ
Ở đy em lm thơ v viết truyện
Gởi trăng sao, my gihẹn h

Tnh yu ny
Rất đỗi bnh thường
D c ra sao vẫn tr chn nu gt
Tiếng ht xưa
Cung điệu mến yu
Ta dạo đn cng ha nhịp tim mu ứa
D cung đn xưa
Tiếng ht cũ
Vẫn l Huyền Thoại tnh đi ta!!!


PS{snhphạm}

 

 

trang PS

art2all.net