PS

 

MA VNG HANH CN KHNG?

 

 

 

 

 

 

Ma vng hanh cn khng?

Hay bạc mu nỗi nhớ?

Anh đi ngy nắng đổ

Em về ngy mưa ging

 

Ma vng hanh cn khng?

Mắt buồn giăng mu tm

Hong hn phủ ngập lng

Rơi sợi vng tắt lịm

 

Đừng trch nhau thm nữa 

Thời gian di xa xi

Mang niềm đau chất chứa

Mặc vầng trăng đm tri

 

Lốc tht gầm xua hết

Những nỗi buồn ma đng

Cuốn theo đời mỏi mệt

Ma vng hanh cn khng?

 

  PS

 

 

trang PS

art2all.net