PS

 

SUY NGẪM

 


Những khi
Biết mnh đang chn bước
Khắc khoải!
Trống vắng một niềm tin
Tm tư chật ấp ưu phiền
Hy vo qun c ph
Đếm những giọt đen
Khuấy khng gian khng bnh yn
rung động, bo bng...
Những giọt đen tan...
C diệu mọi ưu phiền !
Vơi bớt dằn vặt
bon chen

Ngẩm suy...
chuyện tnh,
Chuyện đời
Trần thế!!!
Nhấp mi
Ngọt lịm bụi dương trần


PS

 

 

trang PS

art2all.net