PS

 

 

TƯƠNG TƯ!

 

Em nghịch gi

em thả diều

chẳng ngờ cu được bng chiều về theo

Em khuấy nước

khoan nhặt cho

Trăng nghing giấc ngủ trong veo trộm nhn

 

Chiều nay,

gi bỗng lặng thinh

Cnh diều chao lượng thnh lnh vướng đy

Em cn đy

tnh cn đy

Bng chiều đ lặn sau say giấc tnh

Trăng xưa

 nghing giấc, trộm nhn

By giờ trăng cũng trốn mnh trong my

 

Em giờ đy

tnh giờ đy

Lẻ loi một bng chứa đầy tương tư!!!

 

PS{snhphạm}

 

trang PS

art2all.net