Bùi Kim Chi

 

 

 

 

50 NĂM RỜI TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH

 

BÂNG KHUÂNG CHIỀU XUÂN

 

BÓNG CHIỀU NGHIÊNG

 

BÓNG HỒNG PHỐ CỔ

 

BỘI HOÀN

 

CÔ LÁNG GIỀNG

 

CUỐI MÙA NHAN SẮC

 

DÂU BÀU ĐÔN

 

DÂU CỦA MẠ

 

DỊU DÀNG HƯƠNG XUÂN

 

ĐI XE Đ̉ NGÀY XƯA

 

ĐÔI MẮT H̀NH CHIẾC LÁ

 

ĐỒNG KHÁNH MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG

 

GÁI SỊA

 

HÀM NGHI HUẾ HỘI NGỘ ĐÀ LẠT

 

HÀM NGHI YÊU DẤU

 

HÀNG MẪU VÔ GIÁ

 

HOA MAI VÀ TÔI

 

HỌA MI

 

HOÀNG MAI TÔN NỮ

 

HOÀNG THỊ ...

 

HƯƠNG SẮC NGỰ MAI

 

KHOẢNH KHẮC HAI TRƯỜNG

 

KHOẢNH KHẮC SÔNG

 

KHOẢNH KHẮC XUÂN

 

KƯ ỨC NGÀY VỀ

 

LÁ VÀNG XÔN XAO

 

LỜI TỰ T̀NH CHIỀU 30

 

MÁI TRƯỜNG BÊN BỜ SÔNG HƯƠNG

 

NÀNG

 

NGỌ PHẠN ĐIẾM

 

NHÀ THƠ HOÀNG DIỆP - VỤ KIỆN TRÍCH THƠ HÀN MẠC TỬ

 

NHỮNG CẶP T̀NH NHÂN MỘT THỜI CỦA HUẾ

 

NHỮNG NGƯỜI ĐẸP KHÔNG TUỔI CỦA HUẾ

 

NHỮNG NỐT NHẠC KHỞI ĐẦU

 

NỮ HIỆU TRƯỞNG CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH

 

PHÙ BÀI LÀNG XƯA

 

QUA Đ̉ THỪA PHỦ NGÀY XƯA

 

SƯƠNG PHỤ

 

TẾT MIỀN HƯƠNG NGỰ